SOM d'Oficina logo

Amb més de 30 anys de experiència, dedicat única i exclusivament al mobiliari i equipament de oficines, per a Professionals, Empreses, Institucions… així com també disposem de una gran selecció de modelatge per a Col·lectivitats.

MOBLES PER A OFICINES

ESTANTERIA ARXIU

Estanteria arxiu són mobles oficina de una part que normalment queda en llocs no vistos, però que no per això deixa de tenir la mateixa importància que la resta dels mobles de oficina. En aquest apartat, es tindrà més en compte la part tècnica del arxiu, que no pas la part estètica dels armaris oficina. Molt important estudiar el tipus de arxiu que es pretén aconseguir, per saber la quantitat de nivells en alçada que haurem de calcular, en funció de la alçada del lloc on ubicar les estanteries del arxiu. Estanteria de arxiu, habitualment serà vista (sense portes), per a un millor accés a aquesta, ja sigui de melamina, de fusta, metàl·lica galvanitzada o metàl·lica pintada.

Estanteria arxiu de melamina o fusta

Estanteria de melamina o fusta

Armaris oficina que es poden fer les composicions a partir de laterals, sòcols i prestatges, de un gruix considerable per suportar el pes, i a partir de aquí, anar completant la superfície que pretenguem equipar. Pot anar amb posterior o sense; amb posterior sempre queda més consistent, però en cas de fer la composició sense posterior, sempre es pot mirar de fixar algun dels laterals puntals a la paret, perquè quedi més estable. La altra manera de construir un arxiu amb melamina és a partir de cossos de armari sense portes, de mides variades, amb prestatges a les alçades que ens demani el tipus de arxiu que si hi ubicaran i també amb la possibilitat de posar-hi altells per aprofitar millor la superfície del espai.

Estanteria arxiu metàl·lic

Mobles oficina que pot ser galvanitzat o pintat si volem guanyar en estètica. Molt important calcular el pes per prestatge que hagi de suportar, ja que els prestatges poden ser amb un reforç o dos per la part inferior. Estanteria construïda a partir de puntals que faran de laterals, perforats per les dues cares, i prestatges a calcular segons el tipus de caixa de arxiu definitiu que si hi guardarà. Aquesta composició de estanteries metàl·liques, aniran per la banda del darrere reforçada amb creuetes a cada 3 mòduls per donar estabilitat i robustesa a la composició.

Estanteria arxiu o arxiu metàl·lic
Estanteria arxiu mòbil

Estanteria arxiu mòbil

També és una especialitat de arxiu prou utilitzable, sobretot quan el espai a utilitzar ens quedi limitat. Composicions modulars que descansen sobre uns raïls per on es desplaçaran els arxius i que un podrà anar tocant al altre, deixant només un passadís central, que gràcies als raïls per on es desplaçarà el arxiu, el podrem anar canviant de lloc en funció de les necessitats. Sens dubte és la millor opció per la optimització del espai, ja que la opció on podrem aconseguir més arxiu per m².