SOM d'Oficina logo

Amb més de 30 anys de experiència, dedicat única i exclusivament al mobiliari i equipament de oficines, per a Professionals, Empreses, Institucions… així com també disposem de una gran selecció de modelatge per a Col·lectivitats.

MOBLES PER A OFICINES

cabines sanitàries

CABINES SANITÀRIES

Les cabines sanitàries fenòliques són la millor solució per la divisió de espais, mobles oficina sense necessitat de fer-hi obra. És la millor opció pels llocs de molt de trànsit, com poden ser escoles, piscines, vestuaris oficina, supermercats, aeroports i tota mena de llocs de servei al públic. De fàcil muntatge, a partir de cabines de una alçada de 2000 mm o 2200 mm, amb perfils de unió a paret o bé panel amb panel, de alumini extorsionat i es fixa a la cabina amb cargols inoxidables.

cabines sanitàries bany

Cabines de bany model mantua

Les cabines de banys, estan construïdes generalment a partir de un frontal de portes abatibles de una sola fulla, mobles oficina de entre 60 i 90 cm de obertura, amb frontisses fixades a les parts fixes a banda i banda de la porta i amb separacions internes que van de paret a frontal fixo, i component així els diferents espais de les cabines sanitàries amb fulles de material fenòlic. Els peus, que acostumen a ser columnes cilíndriques inoxidable o de plàstic negre per ser inalterable al aigua o la humitat. La guia o el perfil inoxidable superior, que és el que uneix tota la estructura de la part frontal, donant així una alta consistència a la estructura. Possibilitat també del model Mantua, que consisteix amb les parts frontals fixes que arriben fins a terra, evitant així haver-hi de posar peus i fixant a terra aquestes parts fixes amb uns perfils inoxidables o de alumini, que li hi aporten una resistència i estabilitat perfecta per als vestuaris oficina.

cabines sanitàries

En la part interior de les cabines sanitàries, poden muntar-se bancs, rapisses saboneres, mecanismes de filtre o qualsevol accessori que es desitgi. Els poms de la part exterior, normalment són de pom inoxidable AISI-304, completament llisos i lliures de arestes. Els tancaments també de acer inoxidable, de mecanisme simple i amb indicador obert/tancat. Tancament interior de alta seguretat. 4 Frontisses totalment de acer inoxidable AISI-304, muntades de manera alternada per impossibilitar la extracció de la porta sense eines. Possibilitat de muntar les cabines sanitàries també fins al sostre de la obra a partir de un perfil de coronament romboïdal, que permet la unió entre fulles de fenòlic. Possibilitat de forat-ge de parets, amb fulles de material fenòlic de 10 mm, per aconseguir una calidesa i conjunció total al espai que pretenguem.

cabines sanitàries amarillo