SOM d'Oficina logo

Amb més de 30 anys de experiència, dedicat única i exclusivament al mobiliari i equipament de oficines, per a Professionals, Empreses, Institucions… així com també disposem de una gran selecció de modelatge per a Col·lectivitats.

MOBLES PER A OFICINES

CADIRES COL.LECTIVITATS

CADIRES COL·LECTIVITATS

Les cadires col·lectives són la base per el mobiliari oficina per a les zones comú, plurals o col·lectives, donat que formen una part cada vegada més important del concepte de la empresa moderna, que va des de la formació continuada, als menjadors de empresa, les zones de descans i fins i tot les àrees de esbarjo col·lectives, per tal de aconseguir una millor conciliació familiar a partir del horari més comprimit, una formació continuada que contribueix a una millor integració treballar/empresa i al hora les relacions socials entre els treballadors que al hora fomentarà la millora del treball col·lectiu i de equip. Per aquest apartat presentem una sèrie de col·leccions i idees aptes per a totes les empreses.

Cadira de col·lectivitats de carcassa de polipropilè

Cadires col·lectivitats de múltiples colors i formes i acabats, que alhora millores la higiene col·lectiva i la visió més lleugera i informal del espai, ja sigui per a menjadors de empresa, per a sales de formació o per a zones de conferència. A tenir en compte la utilitat del espai, ja que cada vegada més treballem en zones polivalents de multiús.
Per això la importància que tenen les cadires oficina apilables, per al seu transport i magatzematge, així com el pes de aquestes.

Cadires de col·lectivitats i formació amb carcassa de fusta

Que dóna un ambient més sobri, seriós i elegant alhora, mitjançant cadires amb braços o sense braços. Normalment amb carcassa de fusta de faig, natural o envernissada i amb estructura metàl·lica pintada o cromada en funció del ambient que procurem projectar.

Cadires per a centres de formació

Com aules escolars, autoescoles, aules de formació de la empresa, amb la possibilitat de cadires amb pala de escriptura, amb rodes o sense o de cadires de polipropilè, de fusta o bé entapissades, normalment apilables i amb prestacions com safates inferiors per a deixar la motxilla o altres elements, cadires amb suport per a penjar bosses o bosses, etc.

Cadires i taules de col·lectivitats

Cadires oficina per a zones de menjador o de formació, amb estructura metàl·lica de 4 potes, pintada o cromada, anirà acompanyada del sobre normalment de melamina, fenòlic o fòrmica, amb cantons rectes o arrodonits, taules amb anivelladors o regulables en alçada, amb sobres de múltiples colors i formes per poder fer tota mena de formes i composicions.

Taules i cadires oficina amb rodes i amb el sobre abatible

Mobiliari oficina per a sales polivalents i fàcils de transportar i emmagatzemar, amb rodes amb fre, varietat de mides, acabats i colors, aptes tant per a despatx com per formació o menjador.
La estètica de les taules amb sobre abatible fan que es puguin utilitzar per a una infinitat de funcions gràcies a la seva elegància, que pot anar acompanyada inclús de faldó decoratiu inferior per utilitzar-les inclús com a taules per a conferenciants.